Apie mus

Tikslai:

1.   Bibliotekos fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese bei padėti įgyvendinti gimnazijos ugdymo tikslus.

2. Skatinti mokinių domėjimąsi literatūra,ugdyti moksleivių skaitymo ir bendravimo kultūrą.

 

Uždaviniai:

1. Kryptingai organizuoti bibliotekos fondo komplektavimą.

2. Gimnazijos bendruomenei sudaryti sąlygas bibliotekoje naudotis sukauptais informacijos ištekliais, informacinėmis technologijomis.

3.  Ruošti moksleivius gyventi informacinėje visuomenėje, ugdyti nuolatinį poreikį naudotis biblioteka.

4. Ugdyti skaitymo įgūdžius, vykdyti informacinę sklaidą gimnazijoje.

5. Tęsti darbą su MOBIS programa.

6. Tobulinti profesines kompetencijas, dalyvauti rajono mokyklų bibliotekininkų metodinėje veikloje.

Adresas

Metelių g. 7, Seirijai, Lazdijų raj., LT-67227

 

Darbuotoja

Bibliotekininkė Gitana Baležentienė

Darbo laikas

  I - IV  7.30 - 16.00

    V       7.30 - 15.30

Pietų pertrauka 11.00 - 11.30

Paskutinis mėnesio penktadienis - sanitarinė diena

El.paštas

gitabal2@gmail.com

Kompiuterizuotos darbo vietos - 8

Skaitykloje darbo vietų - 20

Bibliotekoje diegiama mokyklų bibliotekų informacinė sistema MOBIS