Dokumentai, reglamentuojantys  bibliotekos darbą

Download
Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas
Bibliotekų įstatymas.doc
Microsoft Word Document 83.5 KB
Download
Bibliotekos fondo apsaugos nuostatai
fondo nuostatai.doc
Microsoft Word Document 98.0 KB
Download
Mokyklos bibliotekos koncepcija
Mokyklos bibliotekos koncepcija.doc
Microsoft Word Document 36.0 KB
Download
Seirijų A.Žmuidzinavičiaus gimnazijos bibliotekos nuostatai
BIBLIOTEKOS NUOSTATAI 2012.doc
Microsoft Word Document 49.5 KB
Download
Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka
Aprūpinimo vadovėliais tvarka.docx
Microsoft Word Document 17.1 KB
Download
Naudojimosi biblioteka taisyklės
Bibliotekos_taisykles.doc
Microsoft Word Document 47.5 KB
Download
Naudojimosi skaityklos kompiuteriais tvarka
Naudojimosi kompiuteriais tvarka.docx
Microsoft Word Document 14.6 KB